TRIPLE E TRADING CO., LTD.
ANALOG A/D conversion modules MITSUBISHI
฿0.00
A68AD A68AD-S2 A68ADN A616AD A60MX A60MXR A60MXT A616TD AC12MX A68RD3 A68RD4 A68DAV A68DAI-S1 A62DA A62DA-S1 A616DAV A616DAI A68P
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : MITSUBISHI A
  • รหัสสินค้า : 002879

รายละเอียดสินค้า ANALOG A/D conversion modules MITSUBISHI

ANALOG A/D conversion modules

A68AD                  4-20mA or 0 to ±10V I/P, 8 channels, analog input

A68AD-S2            Same as A68AD, but A/D change can be set for each channel

A68ADN               0-20mA or 0 to ±10V I/P, 8 channels (high resolution)

A616AD                0-20mA or 0 to ±10V I/P, 16 channels

A60MX                                 Analog I/P multiplex unit

A60MXR               Analog I/P multiplex unit (isolated channels)

A60MXT               Thermocouple I/P multiplex unit

A616TD                 Thermocouple I/P, 16 channels

AC12MX               1.2m (3.94 ft) cable for A60MX series multiplexer

A68RD3                3-wire Pt100 I/P, 8 channels

A68RD4                4-wire Pt100 I/P, 8 channels

 

D/A conversion modules

A68DAV               0 to ±10V O/P, 8 channels (high resolution)

A68DAI-S1           0- ±20mA O/P, 8 channels

A62DA                  4-20mA or 0 to ±10V O/P, 2 channels, analog output

A62DA-S1            4-20mA or 0-20mA or 0 to ±10V O/P, 2 channels, analog out

A616DAV             −10 to +10V or −5 to +5V O/P, 16 channels

A616DAI               0-20mA O/P, 16 channels

A68P                      I/P slot power supply for A616DAV/I, DC ±15V O/P

สินค้าที่เกี่ยวข้อง ANALOG A/D conversion modules MITSUBISHI