TRIPLE E TRADING CO., LTD.

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

ส่งที่อยู่ ที่ใช้ใบการเปิดใบกำกับภาษีและที่อยู่ที่ใช้ในการส่งสินค้า 

พร้อมทั้งแจ้งรายการสินค้าที่่จะสั่ง พร้อมจำนวน

แจ้งเบอร์โทรกลับ,email 

มาที่ E-mail : sale3e9@gmail.com 

จะมีเจ้าติดต่อกลับภายใน3ชัวโมง

หลังจากได้รับการคอนเฟริ์มและโอนเงินแล้ว 

อีเมล์ สลิปมาที่ E-mail : sale3e9@gmail.com 

จะจัดส่งของภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด

เลขที่บัญชี 1040495507

ธนาคารกรุงเทพ สาขาพาหุรัด บัญชี ออมทรัพย์

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bkb ธนาคารกรุงเทพ
บจ. ทริปเปิ้ลอีเทรดดิ้ง
104 - 0 - 49550 - 7
ออมทรัพย์